Housing Justice Cymru was launched in 2016 and is our Welsh arm. Housing and homelessness are devolved in Wales and are the responsibility of the Welsh Government. This means legislation and practice differ between the Welsh and Westminster Governments. Housing Justice Cymru allows us to have a presence in Wales and operate in a Welsh context.

We are the only non-denominational Christian housing charity currently working in Wales. We provide support and advice to churches which want to get involved in housing and homelessness. We also act as a conduit that connects and networks churches with other organisations in Wales.

Team in Wales

Our work in Wales is led by Bonnie Williams and you can view her profile, along with the rest of her team on the Our Team page.

 

Welsh Steering Group

Our Welsh Steering Group provides support and advice to the Director and helps set the strategic direction for our work. The group consists of people with considerable experience and expertise in housing, homelessness, church and government policy, and the third sector.

The Chair of Housing Justice Cymru is The Most Reverend Bishop John Davies.

Who we work with

Housing Justice Cymru works with a wide range of organisations, including; churches of all denominations, housing and homelessness organisations, local authorities, third sector organisations and the Welsh Government.


Cymraeg

Tîm Cymru

Mae ein gwaith yng Nghymru yn cael ei arwain gan Bonnie Williams a gallwch weld ei phroffil, ynghyd â gweddill ei thîm ar dudalen Ein Tîm.

GRWP LLYWIO WELSH

Mae ein Grŵp Llywio Cymru yn darparu cefnogaeth a chyngor i’r Cyfarwyddwr ac yn helpu i osod y cyfeiriad strategol ar gyfer ein gwaith. Mae’r grŵp yn cynnwys pobl sydd â phrofiad ac arbenigedd sylweddol mewn tai, digartrefedd, polisi’r eglwys a’r llywodraeth, a’r trydydd sector.

Cadeirydd Tai Cyfiawnder Cymru yw’r Parchedicaf Esgob John Davies.

PWY RYDYM YN GWEITHIO GYDA

Mae Cyfiawnder Tai Cymru yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys; eglwysi o bob enwad, sefydliadau tai a digartrefedd, awdurdodau lleol, sefydliadau trydydd sector a Llywodraeth Cymru.